4 viktiga principer i LSS

4 viktiga principer i LSS

Det finns en antal viktiga principer i LSS, som handlar om att tillgodose människors rätt till full delaktighet och jämställdhet. Vilket i sin tur vad hela meningen bakom varför LSS infördes från första början.

Som vi nämnt i tidigare inlägg var införandet av denna lag främst en tydlig rättighets – och rättvisemarkering på individrättighetsnivå för samhällets funktionshindrade, på så vis att den syftade till att säkerställa följande 4 principer för varje människa.

1. Självbestämmande och inflytande – lagen som gav en maktförskjutning

Varje individ har rätt att bestämma över sitt eget liv och ha inflytande över det. Innan LSS fanns så menar många experter att de funktionshindrade i mångt och mycket var utelämnade till vårdpersonalens ”goda vilja”, utan att han någon möjlighet att påverka stöden och hjälpen man fick. I detta avseende kan LSS sägas att inneburit en maktförskjutning från personal till brukare. Idag är exempelvis den som är i behov av personlig assistans fri att välja assistansanordnare.

pavag

2. Tillgänglighet

I lite förenklade ordalag kan man säga att LSS har bestämt att det inte ska vara krångligt för den som behöver hjälp att få hjälp. Informationen ska vara enkel och tillgänglig för alla som behöver den. Givetvis råder det delade meningar om så är fallet idag. Men målsättningen är i alla fall denna: att insatserna ska vara lätt tillgängliga och information lätt att komma åt.

3. Delaktighet

Möjligen är detta den mest omdebatterade principen i LSS. Intentionen är hursomhelst att individer med funktionshinder har rätt att vara delaktiga, i den grad de själv vill, i utformningen av hjälp och stöd.

4. Kontinuitet och helhetssyn

Innebär framförallt att insatserna som görs inom LSS syftar till att vara långsiktigt hållbara och beakta hela människans behov.