Amyotrofisk lateral skleros (ALS) - allmän info om sjukdomen

Amyotrofisk lateral skleros (ALS)

ALS är en sjukdom som drabbar hjärnans och ryggmärgens nervceller, vilka i sin tur styr musklernas rörelser. Dessa nervcellerna skadas och förstörs successivt.

Förloppets hastighet kan vara olika.

Orsaken okänd

Idag är orsaken till ALS alltjämt okänd, men forskare arbetar utifrån hypotesen att den är multifaktoriell, dvs beror på många olika faktorer. Det finns en rad vedertagna teorier om varför ALS uppstår.

alsEn teori pekar på att det kan vara ett virus, en annan att det är något fel på immunförsvaret, en tredje på att det kan orsaken av förgiftning från exempelvis tungmetaller. En annan tanke är att ALS uppstår då kroppen har för undermålig förmåga att ta hand om fria radikaler.

Så här beskriver Livsmedelsverket fria radikaler:

“Syre är ett livsviktigt ämne men syre kan också orsaka skador på kroppens celler. När syret omsätts bildas bland annat skadliga molekyler som kallas fria radikaler. För det mesta omvandlas de snabbt till ämnen som är mindre skadliga.”

Fria radikaler uppstår alltså i en oxideringsprocess och blir som ett slags “slaggprodukter” i kroppens celler. (En forskare uttrycker det som att cellerna “rostar” ihop.) Om våra enzymer inte bryter ner de fria radikalerna, så kan de med andra ord skada cellerna.

Dagens forskning

Forskningen går hela tiden framåt och många forskare är optimiska vad gäller att hitta en lösning för att bota ALS. Här är en film om var någonstans forskningen befinner sig idag:

En ovanlig, dödlig sjukdom

ALS är en ovanlig sjukdom. Det är också en dödlig sjukdom. Hälften av ALS-patienterna dör inom 18 månader efter diagnosen. Cirka 20 % lever efter 5 år, och 10 % lever längre än 10 år.
Så kallade andningshjälpmedel har gjort det möjligt för alltfler ALS-patienter att leva i många år. De flesta som får ALS behöver personlig assistans.

Personlig film om ALS:

I Sverige insjuknar varje år ca 200 personer i ALS. Oftast bryter den ut när den drabbade är 40-75 år. Det är viktigt att en person med ALS får vård för att kunna behålla sina funktioner så länge som möjligt, samt lindra olika symtom.