Basalt: Vad är personlig assistans?

Basalt: Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är en form av individuellt anpassad hjälp och stöd för individer med funktionsnedsättning med avsikt att överbrygga funktionshinder.

Assistansen kan innebära allt från hjälp med grundläggande behov såsom att komma upp ur (och ner i) sängen, äta, kommunicera och sköta hygien, till mer självförverkligande och sociala behov såsom fritidsintressen, umgänge med nära och kära, arbeta, ta del av samhällsdebatten och så vidare.

Det viktigaste att komma ihåg är att personlig assistans är just personlig, och ska anpassas efter individuella behov.

slide2

De grundläggande rättigheter vad gäller personlig assistans regleras i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, paragraf 9:2

Här står det att bara den som har ”omfattande” behov av personlig hjälp i vardagen har rätt att få hjälp av en personlig assistent. Det är Försäkringskassan eller kommunen som man vänder sig till föra att ansöka om denna rättighet. Hjälp och stöd i denna process kan också erbjudas av en assistansförmedlare, såsom den vi erbjuder här på hittaassistansbolag.com.

Vem kan få personlig assistans?

Du ska vara under 65 år och ha omfattande och varaktiga funktionshinder som hindrar dig från att tillgodose dina grundläggande behov. Om detta stämmer så kan du ansöka om personlig assistans
och få en så kallad assistansbedömning utförd av Försäkringskassan.

Vad menas med grundläggande behov?

  • Hjälp med personlig hygien – Äta – Klä av och på sig – Kommunicera med andra samt
  • Annan hjälp som förutsätter expertkunskap om funktionsnedsättningen
Det finns vidare 3 ”personkretsar” som enligt LSS är aktuella för denna bedömning:

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, som har uppstått genom yttre våld eller sjukdom. Det ska finnas medicinsk underlag/bevis på denna diagnos.
3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, såvida de innebär betydande svårigheter i vardagen och
därmed ett omfattande behov av stöd eller service.