Blogg

Höj Assistansersättningen – ett viktigt initiativ

När vi får sådär ett kvartal sedan sjösatte initiativet ”Höj Assistansersättningen” trodde vi aldrig att vi skulle få ett så stort gensvar. Per dags datum har drygt 2700 gillat vår FB-sida. Stort tack för det! Nu fortsätter vi kämpa för denna viktiga fråga under 2016!

Läs mer här

Basalt: Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är en form av individuellt anpassad hjälp och stöd för individer med funktionsnedsättning med avsikt att överbrygga funktionshinder. Assistansen kan innebära allt från hjälp med grundläggande behov såsom att komma upp ur (och ner i) sängen, äta, kommunicera och sköta hygien, till mer självförverkligande och sociala behov såsom fritidsintressen, umgänge med nära och […]

Läs mer här

Stroke – orsaker, symtom, mediciner och behandling

Stroke är en av våra riktigt stora folksjukdomar och den vanligaste orsaken till neurologisk funktionsnedsättning. Varje år drabbas mellan 30 000-40 000 svenskar av stroke. Stroke är ett samlingsbeteckning för tre akuta förlopp: hjärninfarkt, hjärnblödning och transitorisk ischemisk attack – TIA. Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. 20% av dem som fått stroke […]

Läs mer här
1 2 3 11