Blogg - Part 3

Parkinsons sjukdom – historik, vanliga symtom, medicin

Parkinsons sjukdom har fått sitt namn av den brittiske läkaren James Parkinson som i boken An Essay on the Shaking Palsy från 1817 beskrev symptomen för första gången. Det finns beskrivningar av sjukdomen i tidigare medicinsk littertur, men detta var första gången som någon med medicinsk expertis gav en mer heltäckande bild av sjukdomsförloppet. Symtom […]

Läs mer här

Neuromuskulära sjukdomar (NMD)

Neuromuskulära sjukdomar (NMD) är en samlande beteckning för minst 100-tals diagnoser vilka alla har en sak gemensamt: att det inte går att använda musklerna på ett normalt sätt. Gemensamt för NMD är störningar i skelettmuskulaturen, som leder till rubbningar i rörelseförmågan. Två större grupper av sjukdomar brukar räknas hit. Primära myopatier och Neuromuskulära sjukdomar Primära […]

Läs mer här

Narkolepsi – om orsaker, symtom och mediciner

Narkolepsi betyder ungefär ”sömnanfall” eller sömnattack och är en störning i den del av centrala nrevsystemet som reglerar sömn och vakenhet. I Sverige finns cirka 4000 personer med narkolepsi. Det är alltjämt inte helt kartlagt vad som orsakar narkolepsi. Mycket forskning pekar på att det är en autoimmun sjukdom, dvs en orsak av att immunförsvaret […]

Läs mer här