Blogg - Part 4

Multipel skleros (MS) – orsaker, symtom & forskning

Multipel skleros (MS) är en sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet, det vill säga ryggmärgen och hjärnan. Under MS uppstår inflammatoriska “härdar” som angriper den isolerande myelinskidan runt nervtrådarna. Vilket leder till att nervsignalerna inte fungerar normalt. Ett vanligt sätt att beskriva det som händer under MS är det centrala nervsystemet angrips av det egna […]

Läs mer här

Myastenia Gravis (MG) – orsaker, symtom och forskning

Myastenia Gravis, MG, är en muskelsjukdom som angriper impulsöverföringen från nerv till muskel. Namnet betyder “allvarlig muskelsvaghet”, vilket också betecknar den vanligaste symtomen: att musklerna blir svaga och får allt svårare att fungera normalt. Vanligen börjar sjukdomen med att ögonmusklerna krånglar och att talet (käkmusklerna) påverkas. Ögonlocken faller lätt ned. Dubbelseende är vanligt. Svårigheter att […]

Läs mer här

Lösningsmedelsskador – förekomst och vanliga symtom

Enligt statistik så exponeras ca 250 000 människor dagligen för lösningsmedel på sitt jobb. Dessa medel brukas inom flera branscher, men är vanligast förekommande inom tryckeribranschen, måleri, tillverkningsindustri och skönhetsbranschen (ex nagelskulptering.) Vi exponeras för lösningsmedlets skadliga effekter via huden och luften vi andas. Medlet lagras i kroppens fettvävnader, bland annat i det fett som […]

Läs mer här