Blogg - Part 5

LSS paragraf 9:4 förklarat

9:4 – Biträde av kontaktperson Denna paragraf vänder sig till den som har få eller helt saknar kontakter utöver personalen. Tanken med att få biträde av en kontaktperson är att underlätta för en person att få ett mer socialt och aktivt liv, och faller inom ramen för det vi slentrianmässigt brukar kalla för “livskvalitet”. En […]

Läs mer här

Inkontinens – en folksjukdom

Inkontinens är beteckningen på när en person inte kan kontrollera sin urin och/eller avföring. Inkontinens är egentligen inte en sjukdom i sig själv, utan snarare en beskrivning av ett obehagligt tillstånd. Själva tillståndet är därvidlag oftast en följd av annan sjukdom eller skada. Vem som helst kan få besvär med inkontinens. Ibland tillfälligt, ibland under […]

Läs mer här

Huntingtons sjukdom

Typiska symtom på Huntingstons sjukdom är ofrivilliga rörelser och ryckningar. Ryckningarna är vanligast i ansiktet, huvudet och armarna. Andra symtom är trötthet och otydligt tal men också psykiska problem, som humörsvängningar och personlighetsförändringar. Huntingtons sjukdom har fått sitt namn efter den läkaren George Huntington, som beskrev dess symtom redan 1872. Arkiv visar emellertid att det […]

Läs mer här