Funktionsnedsättning - Part 3

Category Archives for Funktionsnedsättning

Narkolepsi – om orsaker, symtom och mediciner

Narkolepsi betyder ungefär “sömnanfall” eller sömnattack och är en störning i den del av centrala nrevsystemet som reglerar sömn och vakenhet. I Sverige finns cirka 4000 personer med narkolepsi. Det är alltjämt inte helt kartlagt vad som orsakar narkolepsi. Mycket forskning pekar på att det är en autoimmun sjukdom, dvs en orsak av att immunförsvaret […]

Läs mer här

Multipel skleros (MS) – orsaker, symtom & forskning

Multipel skleros (MS) är en sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet, det vill säga ryggmärgen och hjärnan. Under MS uppstår inflammatoriska “härdar” som angriper den isolerande myelinskidan runt nervtrådarna. Vilket leder till att nervsignalerna inte fungerar normalt. Ett vanligt sätt att beskriva det som händer under MS är det centrala nervsystemet angrips av det egna […]

Läs mer här

Myastenia Gravis (MG) – orsaker, symtom och forskning

Myastenia Gravis, MG, är en muskelsjukdom som angriper impulsöverföringen från nerv till muskel. Namnet betyder “allvarlig muskelsvaghet”, vilket också betecknar den vanligaste symtomen: att musklerna blir svaga och får allt svårare att fungera normalt. Vanligen börjar sjukdomen med att ögonmusklerna krånglar och att talet (käkmusklerna) påverkas. Ögonlocken faller lätt ned. Dubbelseende är vanligt. Svårigheter att […]

Läs mer här