Funktionsnedsättning - Part 6

Category Archives for Funktionsnedsättning

Neurologiska sjukdomar

Neurologiska sjukdomar är en beteckning för de sjukdomar som drabbar nervsystemet, dvs hjärna, ryggmärg och perifera nerver. Dessa nervfunktioner påverkar i sin tur musklerna och deras utveckling – och ja, i princip alla viktiga kroppsfunktioner. Neurologiska symtom som är en följd av organiska nervsjukdomar, eller skador på nervsystemet, kan vara mycket varierande och skifta i […]

Läs mer här