LSS

Category Archives for LSS

Basalt: Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är en form av individuellt anpassad hjälp och stöd för individer med funktionsnedsättning med avsikt att överbrygga funktionshinder. Assistansen kan innebära allt från hjälp med grundläggande behov såsom att komma upp ur (och ner i) sängen, äta, kommunicera och sköta hygien, till mer självförverkligande och sociala behov såsom fritidsintressen, umgänge med nära och […]

Läs mer här

LSS paragraf 9:4 förklarat

9:4 – Biträde av kontaktperson Denna paragraf vänder sig till den som har få eller helt saknar kontakter utöver personalen. Tanken med att få biträde av en kontaktperson är att underlätta för en person att få ett mer socialt och aktivt liv, och faller inom ramen för det vi slentrianmässigt brukar kalla för ”livskvalitet”. En […]

Läs mer här

LSS paragraf 9:3 förklarat: Ledsagarservice

Vad paragrafen om ledsagarservice syftar till hörs på namnet: att få hjälp att ta sig till eller från en viss aktivitet. Eller i mer breda ordalag: att få hjälp att utföra en viss aktivitet. Det kan exempelvis innebär att få hjälp till att gå promenader, besöka släkt och vänner, åka till en behandling eller idrottsaktivitet, […]

Läs mer här