LSS - Part 2

Category Archives for LSS

LSS paragraf 9:2 förklarat: Biträde av personlig assistent eller ekonomisk ersättning till sådan

Denna paragraf innefattar individer som har stora och vidträckta behov av personlig hjälp i vardagen och innebär att man kan få hjälp av en personlig assistent i sin vardag och/eller ersättning för att anställa en personlig assistent. Personlig assistans kan personen få exempelvis för att få hjälp med grundläggande behov såsom att sköta hygien och […]

Läs mer här

4 steg i att ansöka tillstånd för att bedriva personlig assistans

För att få bedriva verksamhet i form av personlig assistans så krävs tillstånd – och givetvis att man först och främst börjar med att ansöka om tillstånd. Det är med andra ord inte bara att registrera ett bolag och starta en verksamhet. I det här inlägget ska vi titta lite närmare på hur processen att […]

Läs mer här

LSS paragraf 9:1 förklarat: rådgivning och annat personligt stöd

Detta är den första paragrafen i den del av LSS som fastställer individers rättigheter till olika slags insatser för ”full delaktighet och jämställdhet i samhället”. Lite förenklat kan man säga att denna paragraf ger stöd till den som behöver råd och experthjälp att söka det – och som inte faller inom ramen för ”stora och […]

Läs mer här