LSS - Part 3

Category Archives for LSS

4 viktiga principer i LSS

Det finns en antal viktiga principer i LSS, som handlar om att tillgodose människors rätt till full delaktighet och jämställdhet. Vilket i sin tur vad hela meningen bakom varför LSS infördes från första början. Som vi nämnt i tidigare inlägg var införandet av denna lag främst en tydlig rättighets – och rättvisemarkering på individrättighetsnivå för […]

Läs mer här

Syftet med LSS – om det viktigaste med denna lag

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, började gälla den 1 januari 1994. Det ersatta flera andra lagar och bestämmelser, bland annat den tidigare Omsorgslagen. Vi ska inte gå in på hela den historia processen och kampen bakom införandet av LSS i det här inlägget. Utan bara konstatera att LSS infördes som en […]

Läs mer här

Socialstyrelsen – följer upp och värderar personlig assistans

Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilken myndighet som gör vad när det handlar om personlig assistans. I det här inlägget tänkte vi förklara Socialstyrelsens övergripande roll. Socialstyrelsen politiska syfte är att samordna samhällets insatser på det socialpolitiska området. Detta är förstås ett väldigt brett ansvarsområde, vilket innebär att denna myndighet arbetar […]

Läs mer här