Video

Category Archives for Video

Neuromuskulära sjukdomar (NMD)

Neuromuskulära sjukdomar (NMD) är en samlande beteckning för minst 100-tals diagnoser vilka alla har en sak gemensamt: att det inte går att använda musklerna på ett normalt sätt. Gemensamt för NMD är störningar i skelettmuskulaturen, som leder till rubbningar i rörelseförmågan. Två större grupper av sjukdomar brukar räknas hit. Primära myopatier och Neuromuskulära sjukdomar Primära […]

Läs mer här

LSS paragraf 9:4 förklarat

9:4 – Biträde av kontaktperson Denna paragraf vänder sig till den som har få eller helt saknar kontakter utöver personalen. Tanken med att få biträde av en kontaktperson är att underlätta för en person att få ett mer socialt och aktivt liv, och faller inom ramen för det vi slentrianmässigt brukar kalla för ”livskvalitet”. En […]

Läs mer här

LSS paragraf 9:2 förklarat: Biträde av personlig assistent eller ekonomisk ersättning till sådan

Denna paragraf innefattar individer som har stora och vidträckta behov av personlig hjälp i vardagen och innebär att man kan få hjälp av en personlig assistent i sin vardag och/eller ersättning för att anställa en personlig assistent. Personlig assistans kan personen få exempelvis för att få hjälp med grundläggande behov såsom att sköta hygien och […]

Läs mer här