Cerebral pares (CP) – förlamning genom hjärnskada

Cerebral pares (CP) – förlamning genom hjärnskada

cerebral-paresCP är en förkortning av Cerebral pares som betyder ”förlamning genom hjärnskada”. Förkortningen är inte en beskrivning av en specifik ”sjukdom” utan ett samlingsnamn och en sammanfattande beteckning på många olika tillstånd.

Det kännetecknande för sjukdomen är någon form av nedsatt muskelkontroll. Exakt hur denna yttrar sig är olika från person till person.

Orsaken till Cerebral pares brukar beskrivas som en ”engångsskada på omogen hjärna”. Detta innebär att skadan ska ha inträffat antingen under fosterstadiet eller i samband med förlossningen eller före barnet fyllt två år.

Vilken sjukdomsbild som denna skada ger upphov till beror i sin tur på var någostans i hjäran som skadas uppstått och vid vilken tidpunkt.

Flera orsaker finns till CP-skadan:

  • Knappt 50% av alla CP-skador uppkommer vid födseln.
  • De vanligaste orsakerna är syrebrist, hjärnblödning eller för tidig födsel. (Knappt hälften av barn med cerebral pares är födda för tidigt.)

Då kunskapen om behandling och omhändertagande av för tidigt födda barn hela tiden ökar, så får också färre barn cerebral pares.

  • mamman har varit sjuk under graviditeten. Hon kan ha haft en virussjukdom, rubbning i ämnesomsättningen eller ett hjärtfel.
  • forskning har visat att upp till 2 år efter födseln kan CP-skador uppstå genom hjärnhinneinflammationer.

Genetiska, dvs ärftliga former av cerebral pares, är väldigt sällsynta.

3 grupper av Cerebral pares

CP brukar indelas i tre huvudgrupper:
1. Spastiska förlamningar
2. Rörelsevridna former eller dyskinetisk CP
3. Balans- och samordningsrubbningar eller ataxi

Förlamningar är de vanligaste CP-symtomen. De kan vara halvsidiga (hemipares), drabba benen mer än armarna (diapares) eller drabba armar och ben lika mycket (tetrapares).

Ofta förekommer spasticitet i de förlamade musklerna. Spasticitet innebär att musklerna är spända, och inte går att slappna av.

Ofrivilliga rörelser är vanliga: förvridna rörelser i armar, ben, hals och huvud. Dessa kan också ge upphov till grimaser och otydligt tal.

För vuxna med CP-skador begränsas behandlingsmöjligheterna till sjukgymnastik och talträning.

Move and Walk

En intensiv form av träning för individer med CP-skada går under namnet ”Move and Walk”. Move and Walk är en vidarutveckling av så kallad konduktiv pedagogik, som går ut på att träna fram rörelsemönster och få ”kroppen att nå sina mål”.

Idag är Move and Walk utvärdet och godkänt av Socialstyrelsen som en habiliteringsform för CP-skadade att nå bättre livskvalitet och ett
mer självständigt liv. Ofta utförs träningen tillsammans med en personlig assistent eller anhörig.

I de här filmerna får du reda på mer om Move and Walk: