Dokumentär: Funktionshinder för en dag

Dokumentär: Funktionshinder för en dag

Dokumentär där livet som funktionshindrad testas på för en liten stund. Reser dock viktiga frågor om tillgänglighet och vad det innebär att inte kunna delta och ta del av det offentliga livet på lika villkor.