Inkontinens - en folksjukdom

Inkontinens – en folksjukdom

inkonInkontinens är beteckningen på när en person inte kan kontrollera sin urin och/eller avföring.

Inkontinens är egentligen inte en sjukdom i sig själv, utan snarare en beskrivning av ett obehagligt tillstånd. Själva tillståndet är därvidlag oftast en följd av annan sjukdom eller skada.

Vem som helst kan få besvär med inkontinens. Ibland tillfälligt, ibland under en längre tid. Inkontinens är vanligt förekommande vid neurologiska skador sjukdomar.

Svårt att hitta orsaken

Eftersom orsakerna till inkontinens kan variera väldigt mellan olika individer, kan källan till problemet vara svår att hitta, även för erfarna läkare. Exempelvis kan de vara en följd av infektioner i urinblåsan, i urinröret eller i intilliggande organ.

Orsakerna till inkontinens varierar, och kan ibland vara svåra att hitta. Den kan bero på infektioner eller förändringar i urinblåsan, urinröret eller organ som ligger intill. De kan också vara sprungna ur biverkningar från läkemedel eller skador på de nerver med vilka man kontrollerar blås-och tarmtömning.

Social rädsla vanligt

En vanlig följd av inkontinens är också psykisk. Undersökningar har visat att en stor del av de drabbade, i Sverige talar vi om cirka en halv miljon människor, isolerar sig hemma, av rädsla för att få problem i sociala sammanhang – och inte hinna till toaletten när så behövs.

Det har också visat sig att många inte söker hjälp för sina problem, trots att det finns bra och effektiv hjälp att få; i de allra flesta fall kan inkontinens förebyggas, botas eller lindras, till exempels genom toalett- och blåsträning, medicinering och i vissa fall operation.

Harvards medicinska fakultet har vidare publicerat fem tips på hur man förebygger och undviker inkontinens.

Du kan läsa mer om dessa här: health.harvard.edu/healthbeat/5-ways-to-dodge-incontinence