Livsanda Assistans - omdöme, kontaktinfo och guide

Livsanda Assistans

Livsanda är ett före­tag som gått ifrån idé till livskraftigt före­tag där empati och affärsnytta går hand i hand. För att skapa god och kval­i­ta­tiv per­son­lig assis­tans har Livsanda alltid strävat efter jämvikt i rela­tio­nen mel­lan kund, per­son­lig assis­tent och admin­is­tra­tio­nen.

Våra värde­ord är tryg­ghet, självbestäm­mande, öppen­het och närhet. Livsanda är religiöst– och par­tipoli­tiskt oberoende. Livsan­das mål är att vara ett livskraftigt före­tag och en dri­vande aktör i skapan­det av ett samhälle där alla män­niskor har lika värde och samma förut­sät­tningar. Vi står upp och försvarar ett öppet kli­mat där alla får lov att vara som de är. Dri­vkraften lig­ger i mötet och att våga se kraften i våra olikheter.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)

Mer info

  • Få bättre villkor
  • Alltid svar inom 24 h
  • Inga kostnader
  • Personlig hjälp
  • Utgår ifrån dina behov

Inte nöjd med ditt assistansbolag? Hör av dig så hjälper vi dig att hitta ett bättre alternativ! 

Vår tjänst kostar ingenting.  Vi behandlar alltid dina uppgifter med sekretess. 

Berätta vad du vill ha hjälp med:

Vilken kommun gäller uppdraget?

Hur många assistanstimmar är ni beviljade idag?

Fyll i dina kontaktuppgifter:

Ditt namn:

Din epost:

Ditt telefonnummer:

Livsanda Assistans, 1.0 out of 10 based on 1 rating