LSS paragraf 9:1 förklarat: rådgivning och annat personligt stöd

LSS paragraf 9:1 förklarat: rådgivning och annat personligt stöd

Detta är den första paragrafen i den del av LSS som fastställer individers rättigheter till olika slags insatser för ”full delaktighet och jämställdhet i samhället”.

p9:1Lite förenklat kan man säga att denna paragraf ger stöd till den som behöver råd och experthjälp att söka det – och som inte faller inom ramen för ”stora och omfattande behov av personlig hjälp i vardagen”.

Själva insatsen kan exempelvis innebära att man får hjälp av en sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut, kurator, talpedagog eller annan liknande expertfunktion. Vanligen organiseras dessa funktioner i grupp eller omsorgsteam inom kommun och landsting.