LSS paragraf 9:2 förklarat: Biträde av personlig assistent

LSS paragraf 9:2 förklarat: Biträde av personlig assistent eller ekonomisk ersättning till sådan

p9:2Denna paragraf innefattar individer som har stora och vidträckta behov av personlig hjälp i vardagen och innebär att man kan få hjälp av en personlig assistent i sin vardag och/eller ersättning för att anställa en personlig assistent.

Personlig assistans kan personen få exempelvis för att få hjälp med grundläggande behov såsom att sköta hygien och kost, men också för kommunikation, förflyttning eller daglig träning.

Det är viktigt att påpeka att denna form av hjälp endast gäller personer som har just omfattande behov av stöd i vardagen. Det räcker alltså inte med att tillhöra någon av persongrupperna som LSS vänder sig till, utan behoven måste vara omfattande.

Om behovet av personlig assistans i genomsnitt överstiger 20 timmar i veckan så ska personen söka ersättning hos Försäkringskassan. Då är det LASS – Lagen om Assistansersättning, som ska träda in för att tillgodose behovet.

Personen som behöver assistansen kan då själv anställa assistenten/assistenter eller överlåta uppdraget åt kommunen, ett assistansbolag eller ett så kallat brukarkooperativ.

slider2