LSS paragraf 9:4 förklarat: Biträde av kontaktperson

LSS paragraf 9:4 förklarat

9:4 – Biträde av kontaktperson

Denna paragraf vänder sig till den som har få eller helt saknar kontakter utöver personalen.

p9-4Tanken med att få biträde av en kontaktperson är att underlätta för en person att få ett mer socialt och aktivt liv, och faller inom ramen för det vi slentrianmässigt brukar kalla för “livskvalitet”.

En kontaktperson är med andra ord ingen ersättning för en personlig assistent, utan en funktion som syftar till att få bukt med social isolering och relaterad problematik.

Kontaktpersonen ska exempelvis kunna ge råd till den enskilde i situationer som inte är av komplicerad natur – alltså som behöver någon form av expertkompetens.

Man kan alltså likna det vid att vara medmänniska; någon som lyssnar och kommer med goda råd utifrån sin egen erfarenhet.

Att få biträde av en kontaktperson är vidare en personligt utformad hjälp och ska därför utföras enligt överenskommelse med den enskilde. Denna ska också ha rätt att påverka vem som ska anlitas som kontaktperson – och hur denna kontakt genomförs.

Informationsfilm från Socialförvaltningen i Stockholm om vad det innebär att få en kontaktperson enligt LSS