Multipel skleros (MS) - orsaker, symtom & forskning

Multipel skleros (MS) – orsaker, symtom & forskning

Multipel skleros (MS) är en sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet, det vill säga ryggmärgen och hjärnan.

msUnder MS uppstår inflammatoriska ”härdar” som angriper den isolerande myelinskidan runt nervtrådarna. Vilket leder till att nervsignalerna inte fungerar normalt. Ett vanligt sätt att beskriva det som händer under MS är det centrala nervsystemet angrips av det egna immunsystemet.

Varierande symtom

Symtomen kan vara mycket varierande och beror på var någonstans i centrala nervsystemet som härdan uppstått. Ett vanligt initialt symtom är inflammation och problem med synnerven. Men också ett slags allmänna hälsoproblem, såsom nedsättning av känsel, fumlighet, domningar, värk i leder, sluddrigt tal, spasmer och spänningar i muskler.

Det är också vanligt att patienten upplever trötthet och minnesproblem, samt en rad psykiska påfresterningar som följer i spåren av dessa symtom.

MS förekommer ofta i ”skov”, dvs i akuta härdar. Under dessa perioden förvärras symtomen plötsligt eller så uppstår nya problem. När den akuta situationen är över, återgår ofta kroppsfunktionerna till den ursprungliga nivån.

Det finns många olika varianter av MS vad gäller graden av aggressivitet. Vanligtvis delar man in sjukdomen i en progressiv form och en godartad.

Allmän informationsfilm om MS (på svenska)

Den progressiva formen ger sig sakta till känna med successivt eskalerande besvär. Ibland kan skoven vara stormiga och jobbiga, ibland kan det gå långa perioder av stabilitet utan några nya symtom. Exakt hur MS uppträder i denna variant är olika från person till person.

Godartat MS innebär att det endast förekommer ett fåtal skov, och att många års sjukdom inte leder till någon anmärkningsvärd neurologisk funktionsnedsättning.

Svårt att ställa diagnos

Att ställa diagnos på huruvida det rör sig om en godartad eller progressiv MS är emellertid svårt, och görs oftast i backspegeln, då man har erfarenhet av hur sjukdomen har yttrat sig under en längre period.

MS är dubbelt så vanligare bland kvinnor, och yttrar sig oftast i åldern 20-40 år. Man brukar säga att MS drabbar ”unga vuxna” – absolut vanligaste åldern är 30 år.

Det uppskattas att runt 17000- 18000 personer i Sverige har MS.

Hur MS uppstår är ännu okänt. Mycket forskning pågår. Idag finns inga mediciner som kan bota sjukdomen, men däremot finns effektiva bromsmediciner som stoppar upp sjukdomen.