Myastenia Gravis (MG) - orsaker, symtom och forskning

Myastenia Gravis (MG) – orsaker, symtom och forskning

mg-forklaringMyastenia Gravis, MG, är en muskelsjukdom som angriper impulsöverföringen från nerv till muskel.

Namnet betyder ”allvarlig muskelsvaghet”, vilket också betecknar den vanligaste symtomen: att musklerna blir svaga och får allt svårare att fungera normalt.

Vanligen börjar sjukdomen med att ögonmusklerna krånglar och att talet (käkmusklerna) påverkas. Ögonlocken faller lätt ned. Dubbelseende är vanligt. Svårigheter att tala, tugga och svälja samt att rösten kan låta sluddrig och nasal är andra välkända symtom.

För en person som har MG tröttas musklerna ut fort.

Ibland kan de röra sig om enskilda muskelgrupper som känns tröttare än vanligt. Ibland upplevs i princip hela kroppens muskelatur vara ansatt. Det finns alltså en stor variation i besvären – och värst är det efter ansträngning, när musklerna fått jobba.

En mycket sällsynt sjukdom

Myastenia Gravis är en mycket sällsynt sjukdom. Statistik visar att lite drygt tusen personer i Sverige lider av MG. Samtidigt kan det vara fler, eftersom de som har relativt lindriga symtom sällan blir diagnosticerade med denna sjukdom.

Det finns, så vitt forskarna vet, inga ärftliga faktorer bakom MG; men forskning pågår fortfarande och inget säkert kan sägas.

MG förekommer i alla åldrar, vanligast mellan 20 och 40 års ålder hos kvinnor och över 50 års ålder hos män. Ungefär 65% av patienterna är kvinnor.

MG kan behandlas relativt effektivt. Bland annat finns det mediciner som förbättrar muskelfibrerna och gör dem starkare.

Ett flertal patienter har också uppvisat markanta förbättringar då man opererat bort en körtel bakom bröstbenet kallat för thymus.

Thymus har viktiga funktioner under utvecklingen av immunförsvaret tidigt i människans liv, men kan alltså opereras bort under senare tid i livet.