Narkolepsi - om orsaker, symtom och mediciner

Narkolepsi – om orsaker, symtom och mediciner

narkolepsiNarkolepsi betyder ungefär ”sömnanfall” eller sömnattack och är en störning i den del av centrala nrevsystemet som reglerar sömn och vakenhet. I Sverige finns cirka 4000 personer med narkolepsi.

Det är alltjämt inte helt kartlagt vad som orsakar narkolepsi. Mycket forskning pekar på att det är en autoimmun sjukdom, dvs en orsak av att immunförsvaret vänder sig mot den egna kroppen.

Narkolepsi drabbar personer i alla åldrar, men vanligast är att symtomen visar sig före 30 års ålder.

Gängse symtom är onormal trötthet, störd nattsömn som att musklerna känns okontrollerbara och ger vika vid styrka emotioner, såsom skratt och ilska.

Studier har också visat att det är vanligt att man går upp i vikt och att man drar på sig mycket ”vätska”, vilket är en följd av att kroppen får för lite regelbunden sömn.

Sömnparalys och oönskad sömn

Många som har problem med störd nattsömn kan somna in tillfälligt, men är sedan vakna långa perioder av natten eller vaknar på grund av hallucinationer och mardrömmar.

Så kallad sömnparalys är inte ovanlig under dessa situationer, vilket innebär att man upplever något som känns obehagligt, men man är oförmögen att röra på sig.

Narkolepsi innebär för många ett socialt stigma som är svårt att hantera, eftersom man kan falla i sömn under många situationer.

Film om Nina som berättar om hur det är att leva med narkolepsi:

Kombinationer av mediciner är vanligt

Det finns mediciner mot narkolepsi, men eftersom sjukdomsförloppet yttrar sig individuellt, får man prova sig fram. Ofta används kombinationer av olika mediciner. Vissa klarar sig bra på de läkemedel som finns tillgängliga, medan andra inte upplever någon hjälp, och lider väldigt av sin narkolepsi.

Mycket mer forskning behövs för att få fram bättre läkemedel.