Parkinsons sjukdom - historik, vanliga symtom, medicin

Parkinsons sjukdom – historik, vanliga symtom, medicin

ShakingPalsy-bokParkinsons sjukdom har fått sitt namn av den brittiske läkaren James Parkinson som i boken An Essay on the Shaking Palsy från 1817 beskrev symptomen för första gången.

Det finns beskrivningar av sjukdomen i tidigare medicinsk littertur, men detta var första gången som någon med medicinsk expertis gav en mer heltäckande bild av sjukdomsförloppet.

Symtom som kännetecknar Parkinsons sjukdom är rörelsehämning, till exempels fumlighet och skrivsvårighet, skakningar och darrningar, oftast framträdande i vila och muskelstyvhet.

Andra symtom är muskelsmärtor, balansproblem, trötthet och nedsatt luktsinne. Det finns med andra ord en rad symtom som inte har med motorik och rörlighet att göra, vilket man börjat uppmärksamma först på senare år.

Intensiv forskning

parkinsonDet har länge pågått intensiv forskning om Parkinsons sjukdom. Idag vet man att sjukdomen uppstår som en följd av briten på dopamin, en signalsubstans i hjärnan. Denna brist beror i sin tur på att cellerna i hjärtan som producerar dopaminet attackeras och förstörs. Vad som orsakar detta vet man ännu inte.

Forskningen har pekat på flera olika scenarion: på arvsanlag, på omgivningsfaktorer och på fria radikaler – för att nämna några.

Ungefär 70% får sin diagnos innan de fyllt 60. Det är relativt vanligt med att vissa symtom ger sig tillkänna före femtio år, men inte alls vanligt före förti. Ungefär lika många män som kvinnor drabbas. Man uppskattar att cirka 22 000 svenskar har Parkinsons sjukdom.

Botemedel och behandling

Det finns idag ingen medicin som kan bota sjukdomen. All behandling av Parkinsons sjukdom är lindrande. Det går med andra ord inte att stoppa cellförstöringen, men det finns effektiva läkemedel som kan hämma dess progress.

I modern parkinsonbehandlingen skräddarsys mediciner utifrån de individuella symtomen. Detta har visat sig vara en mycket effektiv metodik och har i många fall medfört att patienten i stort sett lever lika länge som vem som helst.

Att hålla en bra allmänhälsa har också visat sig viktigt. Motion och olika rörelseövningar har betydelse för att bibehålla en bra rörlighet.