Socialstyrelsen - följer upp och värderar personlig assistans

Socialstyrelsen – följer upp och värderar personlig assistans

Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilken myndighet som gör vad när det handlar om personlig assistans. I det här inlägget tänkte vi förklara Socialstyrelsens övergripande roll.

vardegrundSocialstyrelsen politiska syfte är att samordna samhällets insatser på det socialpolitiska området. Detta är förstås ett väldigt brett ansvarsområde, vilket innebär att denna myndighet arbetar med många olika områden inom det sociala.

Socialstyrelsen huvudsakliga uppdrag är att värna om hälsa, välfärd och allas tillgång till god vård och omsorg.

Denna myndighet verkar för detta genom att styra med regler, kunskap och olika ”bidrag” (så kallade statsbidrag), men också genom praktiskt kontroll av verksamheter som faller inom socialstyrelsen områden – dvs att man gör tillsyn, uppföljningar och värderingar. Socialstyrelsen har den direkta tillsynen över all hälso-och sjukvård i landet.

Till exempel så följer Socialstyrelsen upp och utvärderar tillgången till vårdpersonal, användning av mediciner och samhällets tillgänglighet för personer i behov av personlig assistans. Som helhet handlar det alltså om att säkerställa så att individen ifråga behandlas i enlighet med LSS.

socialstyrelsen-logo

  • Varje år publicerar Socialstyrelsen rapporter om statusen inom hälso-och sjukvård, äldreomsorg, handikappomsorg och andra relaterade områden.
  • Socialstyrelsen förvaltar flera hälsodataregister, som läkemedelsregistret, samt register inom socialtjänstområdet, bl.a registret över äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • Man ansvarar också för att ta fram statistik inom socialtjänst samt hälso-och sjukvård.

I uppdraget som Socialstyrelsen har ingår även att fördela statsbidrag till en rad organisationer som arbetar för att stödja bland annat personer med funktionsnedsättning och äldre.