Stroke - orsaker, symtom, mediciner och behandling

Stroke – orsaker, symtom, mediciner och behandling

Stroke är en av våra riktigt stora folksjukdomar och den vanligaste orsaken till neurologisk funktionsnedsättning. Varje år drabbas mellan 30 000-40 000 svenskar av stroke.

Stroke är ett samlingsbeteckning för tre akuta förlopp: hjärninfarkt, hjärnblödning och transitorisk ischemisk attack – TIA. Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. 20% av dem som fått stroke är fortfarande inte pensionärer, utan följaktligen i yrkesålder.

stroke

Hjärninfarkt är den vanligaste formen av stroke och står för cirka 85% av totalt antal fall.

Hjärninfarkt

Om en pulsåder i hjärnan täpps till av en blodpropp, kan ett stort antal nervceller bli utan syre. Inom några minuter drabbas cellerna av en obotlig skada. En hjärninfarkt uppstår. Den drabbade delen av hjärnan mister helt eller delvis sin funktion.

Transitorisk ischemisk attack (TIA)

Transitorisk ischemisk attack (TIA) är en snabbt övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans kärl. I Sverige får årligen cirka 8000 personer TIA. TIA orsakas av en liten propp som löses upp efter en kort stund. Symtomen går oftast tillbaka snabbt, tar cirka 10-15 minuter i genomsnitt.

Trots att TIA är en “mildare” form av stroke ska man alltid uppsöka läkarvård, och även om symtomen försvunnit. TIA kan nämligen vara förstadiet till en större propp, och viktig
är förstås att förebygga en sådan.

Hjärnblödning

Den vanligaste formen av hjärnblödning uppstår inom hjärnan då blodet spränger sönder vävnaden i hjärnan. Mindre vanliga är blödningar emellan de hinnor som omger hjärnan. Den första typen av hjärnblödning beror oftast på åderförkalkningssjukdom. Den senare beror framför allt på kärlmissbildningar.

Som med många av våra folksjukdomar går det att förhindra stroke genom ändrad livsföring.

För att minska risken för stroke ska man:

 • inte röka
 • motionera — minst 30 minuters promenad varje dag
 • äta mycket fisk, frukt och grönsaker
 • välja omättat fett i stället för mättat (omega 3-fettsyror har visat sig viktiga)
 • stressa mindre
 • dricka alkohol med måtta

Riskfaktorer

Risken för stroke ökar med åldern. När vi åldras ökar åderförkalkningen och blodkärlen blir stelare och skörare. Riskfaktorer som ökar och påskyndar åderförkalkningen är bl.a.
högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde och rökning. Hjärtsjukdomar, framförallt förmaksflimmer ökar risken för att få stroke.

Symtom

Vanliga symtom vid stroke-insjuknande är:

 • halvsidig förlamning eller försvagning
 • plötsligt akut huvudvärk, illamående, kräkningar,
 • känselnedsättning eller domning i ena kropps- eller ansiktshalvan
 • synrubbningar — t.ex. synfältsbortfall, dubbelseende eller förlorad syn på ett öga
 • tal- och språkrubbningar, såsom svårt att tala eller svårigheter att förstå tal
 • balanssvårigheter eller svårigheter att kontrollera rörelserna

Om något eller några av ovanstående symtom uppstår är det viktigt att söka sjukhusvård omedelbart. Ring 112 — det är bråttom.

Konsekvenser

En stroke kan påverka allt som är en människas förmåga: rörelsemönster, tankar, minne och talförmåga – hela vårt medvetande.
Många får dessutom dolda funktionsnedsättningar efter stroke. Med detta menas påverkan på känsloliv och tankeprocesser. Dessa förändringar syns inte, men påverkar livskvaliteten, familjen och det sociala livet. Depression följer inte sällan fotspåren efter en stroke, men även mer subtila mentala nedsättningar såsom minnesproblem, mental trötthet och problem att fokusera.

Rehabilitering – det är aldrig för sent!

Forskning har visat att det är ytterst viktigt med en individanpassad rehabilitering. Målet med rehabilitering är att den som har fått stroke ska få tillbaka så många av sina förmågor som möjligt, för att på sikt kunna leva ett liv med så mycket livskvalitet det bara går.

För att lyckas med detta är det viktigt med träning — och träning är inte enbart sjukgymnastik. Allt det man gör i det dagliga livet kan bli föremål för rehabilitering, inte minst enkla vardagsgöromål som att borsta tänderna, stå upp, sitta ner, kamma sig, tvätta håret etc.