Utbildning och personlig assistans - guide och tips

Utbildning och personlig assistans – guide och tips

Det finns inga formella krav på att man måste utbilda sig för att jobba med personlig assistans.

utbildningRent generellt kan man säga att det är assistansanordnaren eller brukaren – eller dessa parter i samråd – som bestämmer vilken kompetens den personlig assistenten måste besitta för att få jobbet.

Därmed inte sagt att det inte finns utbildningar. För det finns det. Ganska många faktiskt. Oftast i form av kurser.

Givetvis är det meriterande att gå dessa kurser, och kunskap om sin yrkesroll är något man enligt vår mening inte kan få för mycket av. Till skillnad från vad många tror så kan det vara väldigt komplicerat att jobba som personlig assistent. Åtminstone om man har som avsikt att göra ett bra jobb.

Hur som helst, här följer några tips för dig som är på jakt efter utbildning inom detta område.

Tips på utbildningar

PA Assistansutbildning (extern länk)
Att arbeta som personlig assistent (extern länk)
Utbildning på allastudier.se (extern länk)

Det ska också nämnas att många assistansanordnare arrangerar egna utbildningar inom yrket, framförallt för de som redan jobbar som personlig assistent och vill fortbilda sig.

Det är också vanligt att brukaren ställer krav på att assistenterna ifråga bör ha en viss kompetens, varför assistansanordnaren tar fram olika slags utbildningsalternativ allt efter som. I och med att LSS har ställt som krav att assistansen alltid ska utformas efter den enskildes behov av stöd och hjälp, så innebär detta också att utbildningen som en personlig assistent ”bör ha” är olika från brukare till brukare.

Info om jobbet från AF: