Vad är funktionshinder? En definition av begreppet

Vad är funktionshinder? Definition och utveckling av begreppet

Förvirrad av begreppen funktionshinder kontra funktionsnedsättning? Då är du inte ensam. Men det är faktiskt inte så svårt att skilja dem åt.

Låt oss förklara.

hinderBegreppen används idag ofta som synonymer, men enligt socialstyrelsens rekommendationer är detta felaktigt. Vi ska därför titta lite närmare på vad som idag anses som rätt sätt att använda begreppen på.

Vi börjar med funktionshinder.

Tidigare har man ofta använt detta begrepp för att beskriva en person, dvs att en individ kan ha ett visst slags ”funktionshinder” – oberoende av sin omgivning. Men sedan en mer tydlig definition skapades av begreppet så menar Socialstyrelsen nu att funktionshinder är en:

”….begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.”

Med andra ord: ett funktionshinder UPPSTÅR endast i en viss SITUATION som en följd av att individen ifråga har en funktionsnedsättning.

Låt säg att en person inte kan ta sig till snabbköpet och handla mat eftersom personen är förlamad i båda benen.

  • Att inte kunna handla = funktionshindret
  • Förlamad i båda benen = funktionsnedsättningen

För att förtydliga ytterligare. När vi använder dessa begrepp kan vi alltså tänka oss att funktionshindret är något som uppstår i olika situationer och sammanhang, och som en individ upplever som ett hinder, något som begränsar denna från att leva ett ”normalt liv” (ergo: som definierat i LSS).

definition

Medan en funktionsnedsättning är det aktuella ”tillstånd”, som exempelvis Cerebral pares, som är orsaken till att individen upplever ett funktionshinder.

En individ kan alltså inte vara eller ”lida av” ett funktionshinder, men kan ha en funktionsnedsättning som gör att man upplever ett funktionshinder i en specifik situation. Det är därför som personlig assistans behövs: för att överbrygga ett hinder.

Varför dessa begreppsdefintioner?

En vanlig fråga i sammanhanget är om det inte bara är krångligt och förvirrande att göra dessa distinktioner?

I detta avseende menar Socialstyrelsen att genom att använda funktionshinder enligt den nya beskrivningen blir det lättare att på peka på miljöns och omgivningens betydelse för de svårigheter som personer med funktionsnedsättning kan möta.

Och att man på så vis också tydliggör att det finns en viktig roll för samhället vad gäller att skapa en miljö där alla kan vara; som alla äger rätt till.

En vanlig debatt är ju att många områden i samhället är otillgängliga för individer med fuktionsnedsättning. Genom att då kunna prata om ”funktionshindrande miljöer” eller ”funktionshindrande processer” så kan man också få upp den problematik på agendan, och förhoppningsvis göra något åt den.

Det är också en tydlig markör på så vis att man språkligt inte definierar grupper eller individer som ”hinder”.

Alltså: människor kan inte stämplas som funktionshinder, bara miljöer och sammanhang.