Vilken roll har Försäkringskassan vad gäller personlig assistans?

Vilken roll har Försäkringskassan vad gäller personlig assistans?

Försäkringskassan kan i stora drag sägas ha följande roll vad gäller personlig assistans:

fk-logo

  • Prövar rätten till personlig assistans
  • Beslutar om rätten till personlig assistans
  • Sköter utbetalning av assistansersättningen
  • Gör omprövningar vartannat år

Prövar behovet av assistans

För att Försäkringskassan ska prova din rätt till personlig assistans så behöver två faktorer vara uppfyllda:

1. Du behöver ansöka om att få din rätt prövad. Blanketter för att göra denna ansökan hittar du på fk.se
2. Ditt behov av assistans ska vara större än 20 timmar i veckan. Är ditt assistansbehov mindre, så ska du istället ansöka om assistans hos din kommun.

Efter att du skickat in din ansökan kommer Försäkringskassan att inleda processen med kartlägga dina behov. Du blir kontaktad av dem för ett hembesök, och syftet med detta är att FK vill skapa sig en klar bild av hur dina behov ser ut.

fk-screenHandläggning
Efter hembesöket följer en handläggningstid. Denna kan ta upp till ett par månader, det är lite olika från fall till fall. Den enda riktlinje som finns är att Försäkringskassan har som målsättning att fatta beslutet inom fyra månader, eller 120 dagar, från det att den skriftliga ansökningen kom in. Statistik visar att FK klarar denna målsättning i lite drygt 8 av 10 fall.

Beslutar om rätten till personlig assistans
Efter en tid kommer sålunda beslutet från Försäkringskassan. Man kan få ansökningen beviljad i sin helhet, men också delvus – eller avslag. Om man vill överklaga beslutet kan FK pröva ärendet igen. Man får information om hur man överklagar i samband med att beslutet skickas ut.

Sköter utbetalning av assistansersättning

Det är FK som betalar ut ersättningen för kostnaderna för personlig assistans. Just nu, 2015, är ersättning 284 kr per assistanstimme.

Man kan även ansöka om en högre ersättning om man kan bevisa att man har högre kostnader som motiverar det. Detta kallas för ”förhöjt timbelopp”.

Den högsta ersättningen för detta är just nu, 2015, 318 kronor per assistanstimme.

Gör omprövningar vartannat år

slanger-skrapEftersom behovet av assistansersättning kan förändras med tiden, gör Försäkringskassan en omprövning av detta behöv vartannat år. Syftet med omprövningar är att hålla assistansen så aktuell och relevant som möjligt – att så att säga hålla den ”uppdaterad” men den rådande situationen.

Under denna omprövning kan FK besluta om att inga förändringar i assistansersättningen ska göras eller att delvisa förändringar ska göras. Men man kan också besluta att helt och hållet ta bort rätten till personlig assistans för individen ifråga.

Givetvis är dessa omprövningar ständigt föremål för debatt och kritik. Inte minst eftersom de utgör en stressfaktor för den enskilde, vilken kan uppleva prövningarna som ett slags ifrågasättande av sina rättigheter.

”STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, har nyligen publicerat en rapport som beskriver hur livsvillkoren förändrats för personer som har förlorat sin rätt till statlig assistansersättning. STILs rapport visar att dessa personer förlorat möjligheten att delta i samhället, att arbeta, studera och ha någon fritid.”

Läs mer: här i reportaget om hur förlorad personlig assistans kan vara förödande för en individ (OBS: extern länk, går till funkaportalen.se)